Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Koncernredovisning 

– grundkurs

 • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 • Lär dig uttolka en koncernredovisning
Koncernredovisning

För dig som fokuserar på ramverket för undvika att göra en tavla

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut. Kunskap om koncernens ekonomiska uppbyggnad är också en förutsättning vid kreditgivning till koncerner.

I "Koncernredovisning" som är en grundkurs med många övningar, får du bland annat lära dig att upprätta en koncernredovisning både för moderbolag och dotterbolag, att upprätta en förvärvsanalys, beakta minoritetsintressen, eliminera obeskattade reserver och aktier i dotterbolag samt hantera andra koncerninterna förhållanden. Kursen är inriktad på koncernredovisning enligt K3-regelverket.

Kursen vänder sig till dig arbetar med koncernredovisning samt till dig som vill få förståelse för hur en koncernredovisning upprättas.

Välkommen till två lärorika och inspirerande dagar, som ger dig de kunskaper du behöver för att kunna upprätta en koncernredovisning!

Innehåll

Dag 1

09.45Förmiddagskaffe serveras

10.00Definition av koncern

 • koncern i lagstiftningen
 • större och mindre koncerner
 • låneförbudsreglerna
 • civilrättslig och skatterättslig koncern
 • inledande exempel i koncernredovisningen

12.30Lunch

13.30Förvärvsanalysen

 • övervärde i goodwill
 • övervärde i materiella anläggningstillgångar
 • eliminering av obeskattade reserver och bokslutsdispositioner
 • eliminering av aktier i dotterbolag

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Sammanfattning av dag 1

Internvinster i koncernredovisning

 • anteciperad utdelning
 • beräkning och redovisning av minoritetsintresse
 • avstämning av eget kapital

11.30Lunch

12.30Koncernredovisningen och lagstiftningen

 • minoritetsskydd
 • koncernbidrag och skattefrihet vid utdelning
 • underprisöverlåtelse i koncern

Sammanfattning och avslutning

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ekonomiavdelningen och som medverkar i arbetet med koncernredovisning.

Förkunskaper

För att få ut det mesta möjliga av kursen bör man förstå hur en årsredovisning i ett aktiebolag upprättas.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • självständigt kunna upprätta en koncernredovisning för ett moderbolag
 • förstå hur civil- och skatterättsliga regler påverkar bolag i koncerngemenskap
 • kunna dra relevanta slutsatser av en koncernredovisning i samband med t.ex. kreditgivning till företag i en koncern

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@ucbs.se

Utbildningsledare

STOCKHOLM

Ulrica Jerresand

Ulrica Jerresand är redovisningsspecialist på Grant Thornton, främst inriktad mot K3 och IFRS. Ulrica har lång erfarenhet inom redovisning, finansiell rapportering och rådgivning till noterade samt små- och medelstora ägarledda företag. Hon har bland annat arbetat med kvalificerade redovisningstjänster och rådgivning på Ernst & Young, samt som byråägare och CFO för listat bolag. Ulrica har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och är även sedan tidigare utbildad gymnasielärare.