Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Cash and Working Capital Management 

– hitta dolt kapital

På grund av olika bank- och finanskriser och en mycket osäker global konjunktur har likvida medel i näringslivet blivit en bristvara. Dock kan de allra flesta företag åstadkomma en radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn och genomgång av alla betalningsflöden. Dessutom kan stora vinstförbättringar uppnås!

Cash and Working Capital Management

För dig som vill hitta dolda tillgångar

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • vad Cash Management är och hur det påverkar företagets likviditet, lönsamhet, risktagande och tillväxt
  • göra cash management-analyser och ta fram en strategi
  • order, leverans, fakturering och kredithantering ur cash management-synpunkt
  • arbeta med ett praktikfall som bygger på ett autentiskt case

Innehåll

Dagens trender inom Cash Management och Working Capital

Definitioner inom Cash Management området

Hur ser ett företags affärsflöde ut och var påverkas kassaflödet?

Hur kan man effektivisera betalningsflödena och hur kan företagets vinst förbättras?

Hur påverkas Cash Management och Working Capital av företagets finans- och riskpolicy samt internationella regler?

Valutariskhantering

Konsten att göra bra och tillförlitliga kassaflödesanalyser

Vilka är de viktigaste analyserna och fundamentala nyckeltalen?

Rapportering

Internationella Cash Management lösningar, vilka är fördelarna och hur påverkas Working Capital?

Upphandling av CM tjänster (RFP), vad skall man tänka på?

Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning förstå hur företagets hela affärsflöde påverkar det egna kassaflödet. Få insikt i hur man gör cashflow analyser. Förstå innebörden och vikten av olika internationella betalnings- och leveransvillkor. Vilka risker uppstår vid internationella affärer och hur kan man täcka dessa. Insikt i olika Cash Management och Working Capital lösningar, hur de upphandlas och vad man bör se upp med.

Deltagare

Anställda inom företagets ekonomiavdelning, finansavdelning och kreditavdelning samt kundrådgivare på banker. Denna kurs vänder sig till de som behöver en praktisk vägledning till vad Cash Management innebär samt tips och varningar för vad som kan gå fel.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@ucbs.se

Utbildningsledare

STOCKHOLM

Katarina Lodin

Katarina Lodin

Magnus Sand

Magnus Sand