Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsanpassad

Anpassade utbildningar

– för dig som vet vad fler än du behöver

 

Samtliga kurser kan företagsanpassas. Tillsammans med er skräddarsyr vi utbildningen för just ert behov. Med vår erfarenhet av över 600 företagsanpassade uppdrag kan vi specialanpassa våra utbildningar eller skapa nya utbildningar.

_04A0178
 
Hos er eller hos oss

Som kund hos UC Business School kan du välja att förlägga utbildningen till egna lokaler eller i Företagsuniversitetets egna moderna kurslokaler i Globen City i Stockholm. Om ni väljer att vara hos Företagsuniversitetet ingår service i toppklass.

Typiskt innehåll för några vanliga special­anpassade utbildningar:

Bank- och finansanpassade utbildningar
 • Hantering och bedömning av säkerheter
 • Förmånsrättens betydelse för kreditrisken
 • Personbedömning av företagare
 • Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder
 • Resultatanalys – vad är egentligen rätt resultat?
 • Så kan du beräkna, simulera och stresstesta framtidens kassaflöde
 • Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna
 • Nya och klassiska varningssignaler – konsten att agera i rätt tid och på rätt sätt
 • Åtgärder vid befarat obestånd
 • Rättsfall vid kreditgivning inom bank och finans
Kreditutbildning för kredit- och ekonomipersonal
 • Vem är kunden och vilket blir vårt risktagande?
 • Automatiska kreditbeslut
 • Hur tolkas en årsredovisning?
 • Hårda och mjuka parametrar vid riskbedömning
 • Early Warning – nya och klassiska varningssignaler och informationskällor
 • Praktisk kreditjuridik och konsten att säkra betalningar
 • Kreditbedragarens vanligaste knep
 • Konkurs- och obeståndshantering
Gemensam utbildning för säljare och kredit-/ekonomipersonal i kvalitets­styrd kreditförsäljning
 • Offensiv kreditstrategi ger större affärer samt lönsammare och nöjdare kunder
 • Hur uppnå en optimal samverkan mellan kredit och sälj?
 • Så påverkar kredithanteringen företagets kassaflöde och lönsamhet
 • Hur hitta nya kunder?
 • Vem är kunden? Hur bedöma kundens betalningsförmåga respektive vilja?
 • Hur uppstår avtal? Vad gäller om avtal saknas?
 • Kunduppföljning och kvalitetsmätning
 • Kreditbedragarens vanligaste knep, obestånd och planerade konkurser